Verkoopvoorwaarden ticketing

ENGLISH

FRANCAIS

 Onze contactgegevens zijn als volgt :

Royal Francs Borains
Rue Saint-Antoine 6
7300 Boussu
Belgie
Website : https://www.francsborains.be
E-mail : communication@francsborains.be
Telefoonnummer : +3265630801

 De koper bevestigt dat hij 18 jaar of ouder is en aanvaardt de Algemene Gebruiksvoorwaarden. De koper van tickets moet zich houden aan de “Wet op de verkoop van tickets voor evenementen” van 30 juli 2013 (BS 06/09/2013). De koper aanvaardt de voorwaarden vervat in de voetbalwet. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van tickets via deze website. 

ROYAL FRANCS BORAINS verkoopt kaartjes voor RFB-thuiswedstrijden. De RFB kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een mogelijke wijziging van locatie, datum of prijs, beschikbaarheid of annulering van een wedstrijd. Iedere verantwoordelijkheid van de RFB beperkt zich daarom tot de verkoop en distributie van tickets. 

Op de tickets staat de naam van de oorspronkelijke koper vermeld. De naam van de ticketkoper kan dus niet aangepast worden aan die van een eventuele derde. De koper wordt beschouwd als de enige houder van het ticket. Hij is gehouden het verschuldigde bedrag te voldoen, ook als de tickets aan een derde worden geleverd. Tickets mogen in geen geval aan derden worden verkocht, noch in een commerciële relatie aan derden worden overgedragen, zonder voorafgaande toestemming van de RFB. 

De persoon die via deze site de aankoop doet, aanvaardt bij elke betaling van een bestelling de algemene voorwaarden. Onze producten (inclusief tickets, facturen) blijven altijd ons exclusieve eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke kopie of imitatie, in welke vorm dan ook, ten strengste verboden, op straffe van vervolging. 

1. Een bestelling plaatsen

Elke ticketreservering wordt bevestigd na ontvangst van de betaling van het verschuldigde bedrag. De koper ontvangt een e-mail van ccv (betaalbureau). Na betaling wordt er tevens een bevestigingsmail met reserveringsgegevens verzonden. Controleer of de bevestigingsmails niet automatisch als « spam » zijn geclassificeerd als de bevestigingsmail niet binnen de dag na boeking is ontvangen. Indien u de bevestigingsmail niet kunt vinden, dient de koper ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. 

2. Betaling

Tenzij anders vermeld, zijn al onze prijzen inclusief BTW en andere belastingen. Bij betaling met creditcard of via de bank vindt de betaling onmiddellijk plaats. Het bedrag wordt van uw kaart afgeschreven op het moment dat u uw bestelling plaatst en een bevestiging ontvangt. 

De koper ontvangt vervolgens een e-mail met betalingsgegevens. CCV is de betaalinstelling die alle online transacties monitort en bevestigt of de betaling is gedaan, ja 

of niet. 

3. Leveringen

Na ontvangst van de betaling ontvangt de koper kort na de orderbevestiging een e-mail. In deze e-mail wordt een samenvatting van de betaling en de vouchers in PDF-formaat bijgevoegd. Alleen de eerste verstrekker van de voucher krijgt toegang tot het Stadion. Elke andere kopie van de coupon wordt beschouwd als een poging tot fraude en levert geen ticket op. Vervolgingen zijn mogelijk. 

4. In fase

4.1. Iedereen die het stadion betreedt, verbindt zich ertoe de ROI te respecteren. 

4.2. « Het verzamelen en/of verzenden en/of produceren en/of verspreiden van informatie of gegevens met betrekking tot de voortgang van de wedstrijd, het gedrag of enige andere factor in een wedstrijd, of elk type opname van enig audiomateriaal, video of audiovisueel materiaal in een wedstrijd (hetzij door het gebruik van elektronische apparaten of anderszins) met als doel enige vorm van wedden, gokken of commerciële activiteiten die niet vooraf zijn geautoriseerd of voor enig ander doel dat in strijd is met deze algemene voorwaarden, is ten strengste verboden op het Stadion, tenzij uitdrukkelijk toestemming of toestemming wordt verleend door de Pro League en de Club. 

Mobiele telefoons mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijk en privégebruik. Bij overtreding van deze algemene voorwaarden kunnen bezoekers de toegang tot het stadion worden geweigerd of verwijderd . » 

5. Refund

Tickets worden niet terugbetaald, zelfs niet in geval van verlies, schade of diefstal. Er wordt geen rekening gehouden met het herroepingsrecht omdat deze directe dienst (in dit geval de ticketreservering) geen diensten 

betreft die verband houden met vrijetijdsactiviteiten. Niet afgehaalde tickets worden niet terugbetaald. 

6. Ruilen

Tickets kunnen niet worden geruild. 

7. Wijzigingen

Als de organisator een wijziging aanbrengt in de datum of het tijdstip van de wedstrijd of zelfs de annulering ervan, is het aan hem om te beslissen of en onder welke voorwaarden de tickets/abonnementen kunnen worden terugbetaald, geruild of dat er extra kosten in rekening kunnen worden gebracht. toegepast. 

De organisator zal de opdrachtgever onverwijld op de hoogte stellen van de te volgen procedure. 

8. Kostenoverzicht

Of ze nu betaalbaar zijn of niet, de boekingskosten zijn afhankelijk van organisator tot organisator. Indien deze er zijn, worden deze altijd vermeld bij de betaalgegevens. 

9. Volgen van bestellingen

De koper kan contact opnemen met de dienst RFB Ticketing via billetterie@francsborains.be 

10. Klachten

Voor elke klacht dient de koper een aangetekende brief te sturen naar de RFB 

(Rue Saint Antoine , 6 – 7300 BOUSSU). Formuleer de klacht duidelijk en ondubbelzinnig. Alsjeblieft geef zoveel mogelijk gegevens.

11. De algemene

betrekkingen tussen de klant en de RFB zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Bergen bevoegd. Het niet 

uitoefenen door de RFB of de organisator van de rechten vermeld in deze verkoopvoorwaarden kan niet worden beschouwd als een afstand van het recht om dit later wel te doen. 

12. Contacten Ticketkantoor: Rue Saint Antoine 7300 boussu (0447/825395) Openingsuren: maandag tot vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur. Deze tijden kunnen op elk moment worden gewijzigd, afhankelijk van de burgerlijke of sportieve kalender. Blijf op de hoogte via nieuws en andere clubpersberichten. 

Bedrijfsnaam: VZW ROYAL FRANCS BORAINS (BCE 415.328.462) Hoofdzetel: Rue SAINT ANTOINE 6 7300 BOUSSU